Zarządzenie Nr 133/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.02.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy do prowadzenia w imieniu Wójta Gminy Chodzież określonych spraw