Zarządzenie Nr 131/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.01.2012 w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów