Zarządzenie Nr 130/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.01.2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób niearchiwalny z wyborów do Sejmu i Senatu