Zarządzenie Nr 126/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.01.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych