Zarządzenie Nr 125/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.01.2012 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach wewnętrznych Gminy Chodzież