Zarządzenia 2012 rok

Zarządzenie Nr 238/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 237/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2013

Zarządzenie Nr 236/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie uprawnień kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów

Zarządzenie Nr 235/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 234/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.12.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Zarządzenie Nr 233/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.12.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 231/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.12.2012 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2012

Zarządzenie Nr 229/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2012 w sprawie ustalenia projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2013

Zarządzenie Nr 225/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.11.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 224/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.11.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 230/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.11.2012 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr 228/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2012 w sprawie ustalenia dla pracowników UG Chodzież dnia wolnego od pracy i ustalenie terminu jego odpracowania

Zarządzenie Nr 227/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2012 w sprawie projektu budżetu Gminy Chodzież na rok 2013

Zarządzenie Nr 226/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2012 w sprawie ustaleniu projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2013 - 2020

Zarządzenie Nr 223/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.11.2012 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiący zasób niearchiwalny z wyborów uzupełniających z 15.07.2012r.r.

Zarządzenie Nr 222/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.10.2012 w sprawie ogłoszenia rozpoczęcia konsultacji Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Zarządzenie Nr 221/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.10.2012 w sprawie wprowadzenia powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości we wsi Strzelęcin

Zarządzenie Nr 219/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.10.2012 w sprawie wprowadzenia regulaminu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę

Zarządzenie Nr 218/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na 2012 rok

Zarządzenie Nr 217/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2012 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok 2012

Zarządzenie Nr 216/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 25.10.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 215/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.10.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 214/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.10.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 212/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 210/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dot. nieruchomości w obrębie wsi Milcz

Zarządzenie Nr 209/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu dot. nieruchomości w obrębie wsi Rataje

Zarządzenie Nr 213/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.10.2012 w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież oraz powołania Komisji

Zarządzenie Nr 211/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze w tym kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 208/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 05.10.2012 w sprawie wysokości nagrody Wójta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież

Zarządzenie Nr 207/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.09.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 206/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.09.2012 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Pracy w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 205/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.09.2012 zmieniające Zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 204/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.09.2012 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 203/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.09.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 202/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 7.09.2012 w sprawie upoważnienia do zastępowania Wójta Gminy Chodzież podczas nieobecności

Zarządzenie Nr 196/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Chodzieży i ustaleniu jej regulaminu

Zarządzenie Nr 201/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 198/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.08.2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 187/2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 128/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.01.2012 w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 65/2011 dot. ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 200/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu publicznego na sprzedaż autobusu marki SETRA

Zarządzenie Nr 199/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.08.2012 w sprawie ustalenia ceny arkusza wydruku lub innego aktu prawnego oraz kserokopii lub wydruku dokumentu z zakresu udostępniania informacji publicznej

Zarządzenie Nr 197/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 195/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 194/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie ustalenia stawek wysokości czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne

Zarządzenie Nr 192/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.08.2012 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku

Zarządzenie Nr 179/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu w świetlicy wiejskiej w Ratajach

Zarządzenie Nr 191/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 190/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 189/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.08.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 188/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.07.2012 w sprawie powołania nowego członka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 187/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.07.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

Zarządzenie Nr 186/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.07.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym - Stróżewice lokal

Zarządzenie Nr 185/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.07.2012 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Zarządzenie Nr 184/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.07.2012 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad polityki rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadania "Budowa drogi gminnej Zacharzyn - Konstantynowo"

Zarządzenie Nr 183/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.07.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 182/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 181/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 180/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.06.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na rok 2012

Zarządzenie Nr 178/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.06.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz siedzibie Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 177/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 176/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18.06.2012 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 175/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 174/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.06.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 173/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 172/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 171/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 12.06.2012 w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 170/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.05.2012 w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu

Zarządzenie Nr 169/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.05.2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających w dniu 15.07.2012r.

Zarządzenie Nr 168/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.05.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Chodzież na 2012 r.

Zarządzenie Nr 167/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.05.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 166/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.05.2012 w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolono Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 165/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia osoby zastępującej do wykonania czynności z zakresu prawa pracy wobec Wójta Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 164/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu powypadkowego ustalającego okoliczności i przyczyny wypadków w pracy oraz wypadków w drodze do pracy lub z pracy

Zarządzenie Nr 163/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Chodzież do akceptowania do zapłaty dowodów księgowych

Zarządzenie Nr 162/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji ds. opiniowania przydziału mieszkań komunalnych i socjalnych

Zarządzenie Nr 161/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012r.

Zarządzenie Nr 160/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta do podpisywania w imieniu Wójta Gminy Chodzież decyzji administracyjnych, zaświadczeń i innych dokumentów

Zarządzenie Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie Gminy Chodzież oraz korzystania z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu

Zarządzenie Nr 158/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Chodzież na 2012r.

Zarządzenie Nr 157/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.04.2012 w sprawie zmiany budżetu Gminy Chodzież na 2012r.

Zarządzenie Nr 156/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2012

Zarządzenie Nr 155/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na rok 2012

Zarządzenie Nr 154/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.04.2012 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 153/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.04.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Strzelcach

Zarządzenie Nr 152/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.04.2012 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Stróżewie

Zarządzenie Nr 151/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2012 rok

Zarządzenie Nr 150/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Chodzieży na 2012 rok

Zarządzenie Nr 149/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Zarządzenie Nr 148/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2012 w sprawie powołania Komisji opiniującej wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych

Zarządzenie Nr 147/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.03.2012 w sprawie wprowadzenia wewnętrznej polityki antymobbingowej w Urzędzie Gminy w Chodzieży

Zarządzenie Nr 146/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.03.2012 w sprawie instrukcji postępowania w przypadku wprowadzenia do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych źródeł

Zarządzenie Nr 145/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.03.2012 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chodzież za rok 2011

Zarządzenie Nr 144/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.03.2012 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej dot. rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 143/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.03.2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wiejskiego Klubu Kultury w Stróżewie

Zarządzenie Nr 142/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 9.03.2012 w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Chodzież

Zarządzenie Nr 140/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.02.2012 w sprawie zmiany w planie finansowym zadań zleconych w administracji rządowej na 2012 rok

Zarządzenie Nr 139/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.02.2012 w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Chodzież na 2012 rok

Zarządzenie Nr 138/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.02.2012 w sprawie ogłoszenia otwartego Konkursu na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Chodzież w 2012r

Zarządzenie Nr 137/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.02.2012 w sprawie zatwierdzenia Planu Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Gminy Chodzież