Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 6.10.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok