Zarządzenie Nr 92/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.09.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2011