Zarządzenie Nr 9/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.01.2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z administracji rządowej na 2011 rok