Zarządzenie Nr 89/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23.09.2011 w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chodzież