Zarządzenie Nr 88/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.09.2011 w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu przeprowadzenia wyboru sołtysa w sołectwie Stróżewo