Zarządzenie Nr 85/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 08.09.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok