Zarządzenie Nr 79/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.08.2011 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania