Zarządzenie Nr 76/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16.08.2011 w sprawie wysokości nagrody Wójta dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chodzież