Zarządzenie Nr 71/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok