Zarządzenie Nr 69/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.08.2011 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego