Zarządzenie Nr 6/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.01.2011 w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Chodzież