Zarządzenie Nr 61/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.06.2011 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób niearchiwalny z wyborów uzupełniających do Senatu