Zarządzenie Nr 59/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 01.06.2011 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie