Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 20.05..2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok