Zarządzenie Nr 51/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.05..2011 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydatów na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stróżewie