Zarządzenie Nr 48/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 06.05..2011 w ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Chodzieży na 2011 rok