Zarządzenie Nr 40/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.03.2011 w sprawie zmiany planu zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011r.