Zarządzenie Nr 41/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.04.2011 dot. powołania stałej komisji likwidacyjnej środków trwałych w Urzędzie Gminy w Chodzieży