Zarządzenie Nr 35/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 24.03.2011 w sprawie powołania Komisji ds. oceny dokumentacji stanowiącej zasób z wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego