Zarządzenie Nr 33/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.03.2011 w sprawie określenia rodzajów przesyłek wpływających, które nie są otwierane przez sekretariat Urzędu Gminy Chodzież