Zarządzenie Nr 31/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.03.2011 w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych