Zarządzenie Nr 29/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie przyjęcia regulaminu komisji konkursowej i powołania komisji ds. oceny ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu