Zarządzenie Nr 28/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego w zakresie rozwoju sportu