Zarządzenie Nr 27/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.03.2011 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Chodzież w 2011r.