Zarządzenie Nr 2/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 28.12.2010 w sprawie odwołania Pani Lidii Jasiołek ze stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Chodzież