Zarządzenie Nr 21/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31.01.2011 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok