Zarządzenie Nr 18/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.01.2011 w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania dla pracowników Urzędu Gminy Chodzież wprowadzonego Zarządzeniem Nr 221/2009