Zarządzenie Nr 15/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.01.2011 zmieniające Zarządzenie w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Ratajch