Zarządzenie Nr 123/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30.12.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu świetlicy wiejskiej w Ratajach