Zarządzenie Nr 120/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 w sprawie zmiany planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2011 rok