Zarządzenie Nr 106/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14.11.2011 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2012 - 2018