Zarządzenie Nr 104/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 2.11.2011 zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora czynności kancelaryjnych