Zarządzenie Nr 103/2011 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17.10.2011 w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Chodzież do akceptowania do zapłaty dowodów księgowych