Zarządzenie Nr 381/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.12.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok