Zarządzenie Nr 379/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 09.12.2010 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych w roku 2010