Zarządzenie Nr 376/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 22.11.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok