Zarządzenie Nr 371/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15.11.2010 w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chodzież na lata 2011-2018