Zarządzenie Nr 369/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 10.11.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010 rok