Zarządzenie Nr 367/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 03.11.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o udostępnieniu wglądu do spisu wyborców