Zarządzenie Nr 366/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 02.11.2010 w sprawie konsultacji w przedmiocie projektu Program współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2011rok