Zarządzenie Nr 364/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 26.10.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych administracji rządowej na 2010 rok