Zarządzenie Nr 362/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 19.10.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisjach Wyborczych