Zarządzenie Nr 360/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 11.10.2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości składu Gminnej Komisji Wyborczej w Chodzieży