Zarządzenie Nr 357/2010 Wójta Gminy Chodzież z dnia 27.09.2010 w sprawie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2010r.